Quốc gia Nepal nằm sâu trong lục địa vùng Himalaya ở Nam...
Một công trình nằm trong hệ thống bảo tàng lịch sử quốc gia, nơi duy nhất trên đất nước Nhật Bản, giới thiệu những tri thức về lịch sử - văn hóa đời sống con người, nền văn hóa cũng như là tình trạng biến chuyển của thành phố Tokyo trong thời đại Edo
Được ví như “chiếc quan tài nắp mở, chỉ chờ tù nhân tắt thở đem chôn”.
Chùa Đậu là một kiến trúc Phật giáo đặc biệt của Việt Nam, mang đậm bản sắc dân tộc.
Chùa không những nổi về kiến trúc mà còn đẹp về phù điêu và điêu khắc tượng tròn.
Nhà thờ thánh Mary hiện nay là công trình được kiến trúc sư người Nhật Bản từng đạt giải Pritzker - Kenzo Tange.
Lăng Minh Mạng là một trong những lăng tẩm uy nghi, đường bệ nhất trong các lăng tẩm của vua nhà Nguyễn.
Đình được xây dựng trên khu vực thái ấp xưa của Thượng tướng Thái sư Chiêu minh vương Trần Quang Khải, thờ ông và phu nhân là Phụng Dương Công chúa.
Subscribe
Join 72K+ other creatives and get every article sent to your inbox
[mc4wp_form id="1139"]