Đình Hà Hồi

Đình Hà Hồi được xây dựng vào năm 1578, thờ Cao Sơn Đại vương, nơi đây từng gắn với chiến tích quân Tây Sơn đánh bại quân Thanh xâm lược năm 1789.

Phía trước toà đại đình là một sân tiền tế, có ngũ môn uy nghi, hồ sen, cầu đá ba nhịp bắc lối. Tổng thể nhìn giống như cái nỏ, cây cầu như mũi tên hướng về phía Đông Nam. Công trình có lối kiến trúc nội công ngoại quốc truyền thống, tường đầu hồi bít đốc.

Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng, công trình không chỉ mang yếu tố tâm linh mà còn chứa đựng nhiều giá trị lịch sử gắn liền với sự kiện trọng đại mùa Xuân Kỷ Dậu 1789. Hà Hồi xưa có tên là Hạ Hồi, thuộc huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam. Trong chiến dịch đại phá quân Thanh, đúng đêm Mồng Ba Tết, đoàn quân của vua Quang Trung đã bí mật bao vây rồi diệt gọn đồn Hạ Hồi, giết tướng giặc, thu được nhiều vũ khí, lương thực. Sau khi công phá xong đồn Hạ Hồi, nghĩa quân lưu trú ở trong đình, làm lễ yết bái Cao Sơn Đại vương cầu thần phù trợ để giành thắng lợi. Sau đó, đạo quân chủ lực của Quang Trung tiến đánh đồn Ngọc Hồi, mở đường tiến thẳng vào thành Thăng Long ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu 1789. Hạ Hồi đã đi vào lịch sử gắn liền với thắng lợi của vua Quang Trung trên đất Thăng Long.

Ngoài thờ Cao Sơn Đại vương, đình Hà Hồi còn phối thờ thần Nông và bà cụ Hậu – người đã quyên góp của cải để xây dựng đình.


Ảnh
Triệu Chiến

Địa điểm
Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín
Hà Nội, Việt Nam

Subscribe
Join 72K+ other creatives and get every article sent to your inbox