Đình Viên Đình

Đình Viên Đình đã tồn tại hơn 300 năm trên đất thôn Kẹo (thuộc xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Nơi đây thờ Đức Minh Linh Đại Vương có công giúp vua Lê dẹp giặc.

Như bao ngôi đình xứ Đoài xưa, công trình này ngoài yếu tố tâm linh, thờ tự còn là nơi diễn ra mọi hoạt động cộng đồng trong thôn Kẹo. Nhìn ở góc độ văn hoá, nghệ thuật, đây là một trong nhiều ngôi đình ở đất Hà Tây cũ hiện còn lưu giữ được những chi tiết điêu khắc gỗ tinh xảo, thể hiện chất lượng tay nghề người thợ chạm ngày trước.

Đến thế kỉ 19, nhiều đình xứ Đoài được nhà Nguyễn cho tu sửa, trong đó có thêm vào nhiều chi tiết chạm rồng, tứ linh, hoa lá…nhưng nét chạm vẫn tuân thủ kĩ thuật và mỹ thuật trong chạm lộng, chạm nổi…

Ảnh
Triệu Chiến

Địa điểm
Thôn Kẹo, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Subscribe
Join 72K+ other creatives and get every article sent to your inbox