LAITA Design

Đình Hoà hào hứng kể cho tôi nghe về một dự án khá thú vị mà anh cùng với Phương Anh và Minh Tố thực hiện ở LAITA Design. Cả nhóm đang thiết kế và đề xuất ý tưởng chiếc cốc sứ cho một thương hiệu bán lẻ rất “cá tính” của Nhật Bản. Mấy năm trở lại đây, LAITA đang từng bước tham gia vào thị trường thiết kế đồ nội thất và sản phẩm tại Việt Nam.

Cuộc trò chuyện với ba nhân vật này đã mang tới cho chúng tôi rất nhiều thông tin thú vị về quan điểm, góc nhìn và định hướng của một start-up trong ngành thiết kế.

Xem chi tiết về LAITA Design trên tạp chí Notesbook 02

Subscribe
Join 72K+ other creatives and get every article sent to your inbox
[mc4wp_form id="1139"]