Atelier Hải Trần

Hải Trần là thành viên rất tích cực trong nhóm GHÉ của NOTES với hơn 7.000 tài khoản tham gia qua mạng xã hội Facebook. Nội dung anh chia sẻ chủ yếu liên quan đến kiến trúc Nhật Bản, hình thức thể hiện là những bản vẽ ký hoạ rất chi tiết, giúp minh hoạ phong phú và chuyên sâu về mỗi công trình. Đóng góp của anh đã mang tới không chỉ thông tin học thuật mà còn khắc hoạ kiến trúc Nhật Bản theo cách rất riêng.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cởi mở với nhau về trải nghiệm trong hành trình hơn 2 năm đi vẽ ký hoạ kiến trúc tại nhiều thành phố ở đất nước mặt trời mọc.

[…]

Tiếp tục đọc bản đầy đủ về kiến trúc sư Atelier Hải Trần trên tạp chí Notesbook 04.


Nội dung
Cá Đuối

Ảnh
Atelier Hải Trần, Triệu Chiến

Subscribe
Join 72K+ other creatives and get every article sent to your inbox
[mc4wp_form id="1139"]