Lớn lên trong một gia đình có bố và mẹ đều là nhà thiết kế, Manu Bañó đã sớm tiếp xúc với môi trường sáng tạo và thử nghiệm từ nhỏ, nuôi dưỡng niềm yêu thích đối với các loại vật liệu, kỹ thuật thủ công và bản chất của mỗi món đồ.

Ảnh
Alejandro Ramírez Orozco

Bộ sưu tập mới của Manu Bañó khám phá các giới hạn và tính chất của vật liệu đồng, được sản xuất ở Santa Clara del Cobre, Michoacán, Mexico – một thị trấn có truyền thống kim hoàn lâu đời với những nghệ nhân thành thạo làm những đồ vật nhỏ bằng đồng như chậu hoặc bình.

Bộ sưu tập bao gồm 3 món đồ: một chiếc ghế, một chiếc bàn cà phê và một chiếc đèn treo tường. Tất cả được làm thủ công bằng cách dùng búa đập lên tấm đồng mỏng, nhờ tác dụng lực mà tấm đồng vững chắc hơn và tạo thành hình dạng cụ thể.  

Subscribe
Join 72K+ other creatives and get every article sent to your inbox