Nhà Tjurpannan

Nhà Tjurpannan là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần riêng tư nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên ven biển Tjurpannan, phía tây Thụy Điển.

Ngôi nhà nằm trên một địa hình tương đối bằng phẳng tại một ngọn núi đá, có vai trò như cánh cổng mở ra khu bảo tồn thiên nhiên.

Nhà Tjurpannan được dựng lên từ một mạng lưới cấu trúc bằng gỗ, cung cấp một số chức năng sống cơ bản đủ cho những buổi cắm trại bất chợt. Khối lượng tổng thể của ngôi nhà tương đối nhỏ gọn với tông màu tối tự nhiên. Vật liệu gỗ xây dựng được lấy ngay tại địa phương. 

Ảnh
Mikael Olsson

Biên tập
Nguyễn Hạnh

Theo văn phòng Helgesson Gonzaga: “Toàn bộ gỗ bên ngoài nhà được xử lý bằng hắc ín, bên trong nhuộm màu nâu sẫm để hướng sự chú ý ra khung cảnh thiên nhiên bên ngoài. Bằng cách này, ranh giới không gian được mở rộng và kết nối ngôi nhà với bối cảnh xung quanh.”

Subscribe
Join 72K+ other creatives and get every article sent to your inbox