Archmospheres

Coi nhiếp ảnh kiến trúc như công việc duy nhất trong cuộc đời, là công cụ để đưa bản thân đi khắp nơi trên thế giới, Marc Goodwin đã có rất nhiều trải nghiệm kiến trúc ở những quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Được biết đến với những bộ ảnh tư liệu ghé thăm và chụp những văn phòng kiến trúc từ Âu sang Á, Marc hiện được coi như nhân chứng sống, người kết nối kiến trúc với văn hoá thiết kế của mỗi văn phòng.

Trong phạm vi bài viết này, tác giả muốn khai thác về mục đích theo đuổi trong nghề nhiếp ảnh của ông và góc nhìn của Marc về kiến trúc Trung Quốc giai đoạn 20 năm đầu thế kỉ 21.

[…]

Tiếp tục đọc bản đầy đủ về Archmospheres trên tạp chí Notesbook 04.


Nội dung
Bạch Đàn

Ảnh
Marc Goodwin

Subscribe
Join 72K+ other creatives and get every article sent to your inbox
[mc4wp_form id="1139"]