Đình Lại Yên

Đình Lại Yên phụng thờ Chí Minh Đại Vương – vị thiên thần gắn liền với lịch sử tạo dựng ngôi quán cổ Kính Thiên Đài tương truyền có từ thờ Hùng Vương dựng nước. Đình nằm trên một khu đất rộng giữa làng và có quy mô lớn. Mặt bằng kiến trúc hiện thấy có toà Đại bái và Hậu cung có kết cấu hình chuôi vồ (chữ Đinh) và nhà hữu mạc, còn nhà tả mạc đã bị sập trước đó.

Đáng chú ý trong đình có bức y môn – nghệ thuật chạm thời Hậu Lê (thế kỷ 18), hương án, sập (hiện đặt tại quán Lại Yên) mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn – thế kỷ 19. Bức y môn hiện treo tại gian giữa Đại bái với kỹ thuật nổi, chạm thủng, chạm bong kênh các họa tiết hình rồng, đề tài “Lưỡng long chầu nguyệt”, “Long mã” là di vật quý có giá trị nghiên cứu về kỹ thuật và mỹ thuật thời Hậu Lê.


Ảnh
Triệu Chiến

Địa điểm
Xã Lại Yên, huyện Hoài Đức
Hà Nội, Việt Nam

Subscribe
Join 72K+ other creatives and get every article sent to your inbox
[mc4wp_form id="1139"]