Đình Sàn

Đình làng Mui (tên khác là Đình Sàn) có từ lâu đời, ban đầu chỉ là tranh tre nứa lá đơn sơ, đến năm 1925 được xây lại khang trang cao ráo như ở vị trí hiện tại, vị trí cũ do lụt lội hoành hành nhiều năm nên người xưa quyết chuyển đình.

Trong đình thờ 4 vị thành hoàng bản thổ, tương truyền là những chiến binh còn sống trong đội thôn binh 80 chàng trai tình nguyện đầu quân, tham gia cùng đại binh Nhị Vua Hai Bà Trưng chiến đấu với quân Hán do Mã Viện chỉ huy sang xâm lược nước ta năm 43 đầu công nguyên.
Đình quay mặt về hướng Nam, nằm song song cạnh ngôi Chùa cổ từ thời Lý tên chữ là Hưng Thánh quán có tam quan nội giáp với ao tròn. Ở giữa Đình và Chùa là Đền thờ cụ Hậu nằm trong gốc cây bồ đề nổi tiếng, xung quanh là một sân gạch rất rộng, phía sau có cổng hậu mở ra đường cái.

Trong đình nổi bật và khác biệt là hệ kết cấu sử dụng vật liệu gỗ trai, thuộc hàng quý hiếm. Theo thời gian, gỗ lên tuyết chuyển thành màu trắng rất đẹp và rất hiếm thấy trong nhiều công trình kiến trúc truyền thống ở Việt Nam.


Ảnh
Triệu Chiến

Địa điểm
Xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín
Hà Nội, Việt Nam

Subscribe
Join 72K+ other creatives and get every article sent to your inbox