Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp

Năm 1945, trên cơ sở Đại học Đông Dương, Trường Đại học Quốc gia Việt Nam được thành lập. Từ năm 1956, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập, trực tiếp kế thừa truyền thống và cơ sở vật chất, kỹ thuật của Đại học Đông Dương (1906), Trường Đại học Quốc gia Việt Nam (1945) và Trường Khoa học Cơ bản (1951). Bấy giờ trong Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có Khoa Ngoại ngữ, sau này phát triển thành Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, có tiền thân là Khoa tiếng Pháp trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, được thành lập năm 1962, đây là cơ sở đào tạo chuyên tiếng Pháp đầu tiên trong lịch sử giáo dục đại học Việt Nam.

Tổ hợp kiến trúc tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội là sự đan xen giữa mới và cũ, những công trình kiến trúc cũ còn nằm rải rác trong khuôn viên giữa ba trường Quốc gia – Ngoại ngữ – Sư Phạm góc ngã tư đường Xuân Thủy và Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ở khối công trình Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, (các) kiến trúc sư Pháp đã có những thử nghiệm ứng dụng cả vật liệu địa phương như đất nung, lẫn cách bố trí không gian kiểu bản địa với hồ–nhà–vườn. Cùng lúc đó, lối đi giữa các dãy nhà được xây dựng với tỷ lệ nhân văn, trần có các độ cao khác nhau dựa trên cảm xúc và chuyển động, chỗ ngồi dọc hành lang trở thành nơi sinh viên có thể tập trung, trao đổi hoặc đơn giản chỉ là nhìn ngắm những người khác.


Ảnh
Triệu Chiến

Địa điểm
Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy
Hà Nội, Việt Nam

Subscribe
Join 72K+ other creatives and get every article sent to your inbox
[mc4wp_form id="1139"]